TURNUS REHABILITACYJNO-INTEGRACYJNY DLA WETERANÓW POSZKODOWANYCH I ICH RODZIN ORAZ RODZICÓW POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY

TURNUS REHABILITACYJNO-INTEGRACYJNY DLA WETERANÓW POSZKODOWANYCH I ICH RODZIN ORAZ RODZICÓW POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY

W dniach 05.08-19.08.2023 roku odbył się turnus rehabilitacyjno-integracyjny w Międzywodziu, w Ośrodku Wypoczynkowym VARSOWIA. Był realizowany w ramach zadania publicznego finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Zorganizowano go z myślą o weteranach poszkodowanych, ich rodzinach oraz rodzinach żołnierzy poległych. W turnusie uczestniczyło 80 osób. Nadrzędnym celem była rehabilitacja rannych i poszkodowanych żołnierzy. W tym roku korzystano z zabiegów magnetoterapii, laseroterapii, okładów borowinowych, leczenia ultradźwiękami czy krioterapii. Ranni weterani uczestniczyli także w rajdzie rowerowym, którego celem było poznanie osobliwości krajobrazu wzdłuż linii brzegowej Bałtyku.

Przedpołudnia wypełniały jednak zabiegi i rehabilitacja dla weteranów, w pełni profesjonalna opieka medyczna, którą poprzedziły lekarskie konsultacje. Okłady borowinowe, laseroterapia, prądy czy masaże służyły poprawie zdrowia fizycznego, sprawami zaś natury psychicznej zajęła się pani psycholog, która prowadziła konsultacje dla uczestników turnusu.

Podczas wypoczynku opiekę nad najmłodszymi sprawowali animatorzy, którzy zadbali o turnieje sportowe w boule czy piłkę nożną, ale przede wszystkim o uatrakcyjnienie czasu dzieciom, podczas gdy ich rodzice uczestniczyli w rehabilitacji. Także wspólne ogniska,  atrakcje jak wycieczki katamaranem po Zalewie Kamieńskim czy wycieczki rowerowe  zaspokajały również potrzeby ducha. Na dodatkowe wyróżnienie zasługuje praca wolontariuszy, którzy wspierali organizację turnusu poprzez usługi prawne, logistyczne, PR, medyczne i rehabilitacyjne.

Chcemy wyrazić nasze ogromne podziękowanie Ministerstwu Obrony Narodowej, bez wsparcia którego to przedsięwzięcie na pewno by się nie odbyło. Realizując tym samym zadanie publiczne, pozostajemy wdzięczni za możliwość zorganizowania turnusu rehabilitacyjno-integracyjnego aż dla 100 osób, które dzięki takim przedsięwzięciom wracają szybciej do zdrowia i równowagi psychicznej.

Inne aktualności
Skip to content