REALIZACJA PROJEKTU – “PRZECIWBÓLOWO NA SPORTOWO 2024”

REALIZACJA PROJEKTU – “PRZECIWBÓLOWO NA SPORTOWO 2024”

Drugi projekt związany z zakupem sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego,  zrealizowany przez nasze Stowarzyszenie w 2024 roku to projekt pn. “Przeciwbólowo na sportowo 2024”.  Podobnie, jak “Rehabilitacja poprzez aktywność sportową 2024” – pierwsze przedsięwzięcie zrealizowane w tym roku – jest to kontynuacja wieloletniego cyklu programów mających na celu rehabilitację weteranów rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami kraju poprzez użycie w leczeniu i rekonwalescencji sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego w warunkach domowych. Koncepcja kontynuacji powrotu do zdrowia i sprawności poprzez aktywność sportową została zaczerpnięta z doświadczeń Armii Stanów Zjednoczonych i cieszy się wśród naszych weteranów ogromnym zainteresowaniem. Efekty pierwszych edycji programów są już teraz widoczne w postaci sukcesów naszych weteranów w międzynarodowych zawodach Invictus Games. Dlatego korzystając z doświadczeń realizujemy programy sprawdzone, skuteczne i efektywne. Celem projektu jest wsparcie rehabilitacji ruchowej rannych weteranów, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu weteranów poprzez ich uczestnictwo w aktywnościach ruchowo-sportowych.

Dzięki szczodrości partnera projektu – PZL Świdnik S.A. – otrzymaliśmy wsparcie finansowe, które przyczyniło się do jego realizacji. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju otrzymanych z 1,5% dla OPP oraz dotacji przekazanej przez PZL Świdnik S.A. W ramach zadania zakupiono ergometry wioślarskie, orbitreki, urządzenia do drenażu limfatycznego oraz elektrostymulatory.  Sprzęt ten przekazano do użytku weteranom rannym, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. W tym projekcie wzięło udział łącznie 12 weteranów, dla których rodzaj sprzętu dobrano według indywidualnych preferencji i potrzeb rehabilitacyjnych.

Beneficjenci programu – weterani ranni i poszkodowani – w szczególności z zaburzeniami narządów i aparatu ruchu – już od kilku tygodni z powodzeniem wykorzystują otrzymane urządzenia rehabilitacyjne i sportowe w swoich codziennych działaniach aktywizująco-rehabilitacyjnych.

Jesteśmy przekonani, że projekt ten w znaczący sposób pomoże weteranom poszkodowanym  w powrocie do sprawności i zdrowia.

Pragniemy raz jeszcze wyrazić naszą wdzięczność przedsiębiorstwu PZL Świdnik S.A. za istotny wkład finansowy w ww. projekt.

Inne aktualności
Skip to content