Jak do nas wstąpić ?

Stowarzyszenie zrzesza żołnierzy w służbie czynnej oraz rezerwistów, którzy służyli w misjach poza granicami kraju, zostali ranni, poszkodowani, lub których problemy wynikają bezpośrednio z faktu pełnienia służby za granicą. Do Stowarzyszenia mogą przystępować pracownicy cywilni zatrudnieni w PKW, jeśli również spełniają powyższe warunki.

W celu wstąpienia do Stowarzyszenia należy:

1. Pobrać i wypełnić deklarację członkowską oraz ankietę personalną.

2. Przygotować:

  • Ksero protokołu powypadkowego
  • Orzeczenie RWKL związane z działaniami poza granicami kraju
  • Dwa zdjęcia legitymacyjne
  • Zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej z rozszerzeniem .jpg, np. na płycie CD
 

3. Wszystkie zebrane dokumenty wysłać listem poleconym na adres:

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
70-393 Szczecin
ul. Wawrzyniaka 5

4. Po weryfikacji dokumentów oraz decyzji Zarządu, wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie o postanowieniach. Dodatkowo w możliwie najkrótszym czasie zostaną mu wysłane pocztą dokumenty przynależności do Stowarzyszenia. (przesyłka za pobraniem, koszt ok. 15 zł)


Sprawy Organizacyjne:

1. Dobrowolne wpisowe wynosi 100 zł – przeznaczone m.in. na nową wersję legitymacji członkowskiej oraz odznakę (pin) Stowarzyszenia
2. Roczna składka członkowska wynosi 200 zł płatna do końca pierwszego kwartału każdego roku

3. Składki członkowskie i dobrowolne wpisowe należy wpłacać na konto:

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
70-393 Szczecin
Ul. Wawrzyniaka 5
PKO BP nr konta: 68 1020 3570 0000 2902 0049 2306

Z adnotacją:

  • składka członkowska za 2024 rok,  Imię i Nazwisko

Wpłaty wykonane na inne konto Stowarzyszenia niż wskazane do wpłat członkowskich albo opisane niewłaściwie lub opłacone przed rozpoczęciem danego roku kalendarzowego, zaksięgowane będą jako dobrowolne wpłaty darowizny w danym roku kalendarzowym z przeznaczeniem na cele statutowe Stowarzyszenia i nie będą zaksięgowane jako składka członkowska

Skip to content