REALIZACJA PROJEKTU – “REHABILITACJA POPRZEZ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ 2024”

REALIZACJA PROJEKTU – “REHABILITACJA POPRZEZ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ 2024”

Z początkiem 2024 roku nasze Stowarzyszenie zaplanowało i zrealizowało projekt pn. “Rehabilitacja weteranów poprzez aktywność fizyczną 2024”.  Jest to kontynuacja wieloletniego cyklu programów mających na celu rehabilitację weteranów rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami kraju poprzez stosowanie w terapii sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego w warunkach domowych. Koncepcja kontynuacji rehabilitacji poprzez aktywność sportową została zaczerpnięta z doświadczeń Armii Stanów Zjednoczonych i cieszy się wśród naszych weteranów ogromnym zainteresowaniem. Efekty pierwszych edycji programów są już teraz widoczne w postaci sukcesów naszych weteranów w międzynarodowych zawodach Invictus Games. Dlatego korzystając z doświadczeń realizujemy programy sprawdzone, skuteczne i efektywne. Celem projektu jest wsparcie rehabilitacji ruchowej rannych weteranów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu weteranów poprzez ich uczestnictwo w aktywnościach ruchowo-sportowych.

Dzięki wieloletniej bardzo dobrej współpracy naszego partnera projektu: Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. która jest sponsorem projektu, otrzymaliśmy wsparcie finansowe do jego realizacji. Zadanie zostało zrealizowane ze środków dotacji przekazanej przez PGZ S.A. oraz środków Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju otrzymanych z 1,5% dla OPP. W ramach zadania zakupiono ergometry wioślarskie i orbitreki, które przekazano do użytku weteranom rannym, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. W projekcie wzięło udział łącznie 11 weteranów, dla których rodzaj sprzętu dobrano według indywidualnych preferencji i potrzeb rehabilitacyjnych.

Beneficjenci programu – weterani ranni i poszkodowani – w szczególności z zaburzeniami narządów i aparatu ruchu – już od kilku tygodni z powodzeniem wykorzystują otrzymane urządzenia sportowe w swoich codziennych działaniach aktywizująco-rehabilitacyjnych.

Żywimy nadzieję, że realizacja tego projektu w znacznym stopniu umożliwi weteranom z niepełnosprawnościami, stabilny progres w nieustającym procesie powrotu do sprawności i zdrowia.

Pragniemy raz jeszcze wyrazić naszą wdzięczność przedsiębiorstwu Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. za decydujący wkład finansowy w ww. projekt.

Inne aktualności
Skip to content