Projekt “Rehabilitacja Weteranów poprzez aktywność fizyczną”

Projekt “Rehabilitacja Weteranów poprzez aktywność fizyczną”

W ostatnich tygodniach nasze Stowarzyszenie zaplanowało i zrealizowało projekt pn. “Rehabilitacja weteranów poprzez aktywność fizyczną”.

Celami projektu były: wsparcie rehabilitacji ruchowej rannych weteranów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu weteranów poprzez ich uczestnictwo w aktywnościach ruchowo-sportowych. Zgodnie z zamierzeniem, weterani ranni i poszkodowani – w szczególności z zaburzeniami narządów i aparatu ruchu – zostali wyposażeni w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Środki niezbędne do realizacji tego projektu otrzymaliśmy od osób wspierających naszą działalność w ramach darowizn 1% dla organizacji pożytku publicznego oraz od spółki PZL Świdnik, która na ten cel przekazał znaczny datek.

Zespół koordynujący projekt zakupił mi.in. ergometry wioślarskie, rowery rekreacyjne oraz rowery ze wspomaganiem elektrycznym. Po zapoznaniu się z nadesłanymi wnioskami, sprzęt został rozdysponowany pomiędzy członków Stowarzyszenia.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa w znacznym stopniu umożliwi jej beneficjentom, stabilny progres w nieustającym procesie powrotu do sprawności i zdrowia.

Szczególne wyrazy uznania i wdzięczności kierujemy do zarządu spółki ‘PZL ŚWIDNIK a LEONARDO HELICOPTERS company’  za znaczący wkład finansowy w ww. projekt.

Inne aktualności
Skip to content