Parking dla Weterana Poszkodowanego

Parking dla Weterana Poszkodowanego

22 maja w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie oddano do użytku miejsce parkingowe przeznaczone dla weteranów, którzy ucierpieli lub odnieśli rany pełniąc służbę na misjach zagranicznych.

„To symboliczne uznanie i uhonorowanie naszych weteranów rannych i poszkodowanych oraz nasz sposób na okazanie szacunku i wdzięczności tym, którzy dali tak wiele dla wolności i pokoju.” – powiedział ppłk Marcin Przybylski z Dowództwa Korpusu, pomysłodawca inicjatywy, sam ranny podczas misji w Afganistanie.

Uroczystość odbyła się w przededniu Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa, który w Polskich Siłach Zbrojnych przypada 29 maja. Uczestniczyli w niej żołnierze Dowództwa Korpusu, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń weteranów oraz władz samorządowych.

Podpułkownik Marcin Przybylski jest członkiem Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, jest również jak wielu z Nas weteranem poszkodowanym, uczestnikiem  wielu misji zagranicznych takich jak Irak, Afganistan. Służył również w latach 2018 – 2021 w Naczelnym Dowództwie NATO w Europie (Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) w Mons/Belgia.

W trakcie wszystkich swoich misji przeżył kilka poważnych ataków przeciwnika, głownie w Iraku i Afganistanie. Niejednokrotnie również uczestniczył w kontakcie ogniowym z przeciwnikiem. W trakcie swojej ostatniej misji w Afganistanie, został ranny  wykonując zadanie w warunkach związanych z bezpośrednim udziałem w akcji zapobiegania aktom terroryzmu. Była to XVI zmiana PKW Afganistan (Polskiego Kontyngentu Wojskowego) w ramach misji ISAF (ang. International Security Assistance Force, Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa). To tragiczne wydarzenia zdecydowały, że został weteranem poszkodowanym.  W 2016 roku ppłk Marcin PRZYBYLSKI został odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej, odznaką „Za Rany i Kontuzje” odniesione podczas działań poza granicami państwa w ramach XVI zmiana PKW Afganistan.

W 2015 roku za swoja służbę i poświęcenie w Afganistanie, ppłk Marcin PRZYBYLSKI został uhonorowany również prestiżowym odznaczeniem – Medalem za Chwalebną Służbę NATO (The NATO Meritorious Service Medal). To najwyższe wyróżnienie Sojuszu przyznawane przez Sekretarza Generalnego za wybitne osiągnięcia w służbie podczas misji wojskowych, otrzymują je tylko nieliczni.

Ppłk Marcin PRZYBYLSKI prowadzi społecznie szereg akcji i działań na rzecz weteranów oraz weteranów rannych i poszkodowanych oraz ich rodzin. Działania te, w znacznym stopniu przekładają się na realną pomoc dla weteranów oraz weteranów poszkodowanych a jednocześnie na akcję promowania i popularyzacji szacunku dla żołnierzy wśród społeczeństwa.

Ponadto jest inicjatorem i twórcą projektu wspierającego środowisko weteranów rannych i poszkodowanych – „Parking dla Weterana Poszkodowanego” (Combat Wounded Veterans Parking Slot). Celem tego projektu jest ustanowienie specjalnie oznaczonych miejsc parkingowych dedykowanych dla weteranów rannych i poszkodowanych na terenie: Jednostek Wojskowych, Szpitali Wojskowych, Instytucji Rządowych i Samorządowych  itd. Takie miejsca parkingowe to symboliczne uznanie i uhonorowanie naszych weteranów rannych i poszkodowanych.

Inne aktualności
Skip to content