Krajowy Zjazd członków i 15-lecie działalności naszego Stowarzyszenia

Krajowy Zjazd członków i 15-lecie działalności naszego Stowarzyszenia

Krajowy Zjazd Delegatów, który  odbył się 9 grudnia 2023 r.  w Warszawie, stał się także okazją do uroczystych obchodów Jubileuszu 15-lecia naszego Stowarzyszenia.

W wyniku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów powołano nowy zarząd, który już w piątej kadencji będzie godnie reprezentował środowisko rannych i poszkodowanych weteranów. Z ufnością i wiarą w rozwój naszej organizacji rozpoczynamy zatem kolejne działania i przedsięwzięcia służące wsparciu i opiece tak potrzebnej uczestnikom misji, żołnierzom, których los nie oszczędził.

Nasze środowisko będą reprezentowali:

Tomasz Kloc – Prezes Zarządu
Rafał Korzeniewski – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Zdziarski – Wiceprezes Zarządu
Jacek Piontek – Skarbnik Zarządu
Piotr Leśniak – Członek Zarządu
Marek Rzodkiewicz – Członek Zarządu
Adam Tyburski – Sekretarz Zarządu,

Dziękujemy za zaufanie i wiele wyrazów sympatii, co poczytujemy sobie jako honor, zaszczyt, a przede wszystkim wyzwanie w nowej kadencji Stowarzyszenia.

Obchody Jubileuszu 15-lecia naszego Stowarzyszenia uświetnili swoją obecnością znamienici goście, m. in. przedstawiciele  parlamentu  RP i  BBN, przedstawiciele dowództw i przede wszystkim – nasi  przyjaciele i sympatycy.

Na początku uroczystości prezes Tomasz Kloc podsumował minione lata wyrażając wdzięczność za okazaną pomoc wszystkim osobom i instytucjom przyczyniającym się do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia. Następnie głos zabrali goście wyrażający się z uznaniem o naszych poczynaniach i pomocy niesionej potrzebującym. Znaczącym dla nas gestem docenienia był odczytany list prezesa PSL pana Władysława Kosiniaka-Kamysza – piastującego urzędy wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej oraz byłego Dowódcy Operacyjnego RSZ gen.broni Tomasza Piotrowskiego.

W dowód uznania za codzienny, wieloletni wysiłek na rzecz weteranów –  członkowie Stowarzyszenie wyróżnili prezesa Tomasza Kloca szablą honorową, którą wręczył przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. dyw. w st. spocz.  Andrzej Reudowicz.

Obchody zakończył uroczysty obiad.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na naszą skromną uroczystość i uświetnili ją swoją obecnością. Składamy serdeczne podziękowania coraz liczniejszemu gronu naszych sympatyków, którzy w ciągu minionych piętnastu lat materialnie oraz swoim osobistym zaangażowaniem wspierali nasze działania i czynią to nadal – z nadzieją na kolejne lata owocnej współpracy.”

Inne aktualności
Skip to content