Komunikat o Krajowym Zjeździe Delegatów

Komunikat o Krajowym Zjeździe Delegatów

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Rannych!

Pragniemy poinformować, że działając zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju oraz w związku ze zbliżającym się upływem kadencji obecnego Zarządu, br. zarząd SRiPwMPGK podjął uchwałę w dniu 09.11.2023 o zwołaniu Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się w Warszawie w terminie 09 -10 grudnia 2023 r. (sobota i niedziela).

Rozpoczęcie obrad 09.12.2023 godzina 9.00

Szczegółowe informacje dostępne są na profilu indywidualnym członka w serwisie SORGA.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz przesłanie go – najlepiej –  w formie skanu PDF na adres wskazany w formularzu, który został przesłany drogą e-mailową do wszystkich aktywnych członków Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje dostępne są na profilu indywidualnym członka w serwisie SORGA.

Inne aktualności
Skip to content